Anexa 6.2.3 Invitatie de participare Lucrari_v2

CAIET DE SARCINI ACHIZITIE LUCRARE RENOVARE SALI DE CLASA

INVITATIE PARTICIPARE PENTRU ACHIZITIE LUCRARI

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI INLOCUIT PARCHET

TERMENE SI CONDITII DE EXECUTIE

 

Depunerea ofertelor se face conform Anexei "Termeni si conditii de executie" si depusa la adresa stipulata in Invitatia de participare insotite de documentele precizate la pct.8, din Invitatie.

Relatii suplimentare la tel: 0248250101