Numărul cadrelor didactice/ cadrelor didactice auxiliare/ nedidactice - la 1 septembrie 2022
Cadre didactice - 69
Cadre didactice auxiliare - 12
Nedidactic - 24