Investeşte în oameni !

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces si participare la FPC”

Titlul proiectului: Califica-te, Actioneaza, Implica-te!

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/182/2.3/S/154830

 

 

Program cofinantat lansare proiect

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN

INVITAŢIE CONFERINŢĂ FINALĂ Proiect: Califică-te, Actionează, Implică-te!